Ystad på medeltiden

Sveriges näst sydligaste stad, Ystad, är en stad med gamla anor som växte fram redan under medeltiden. För den som är historiskt intresserad är Ystad en stad som bjuder på en hel del av den varan.

I slutet av 1100-talet slog sig fiskare ner vid det som senare skulle komma att bli Ystad. På den tiden fanns här stora mängder sill, vilket ledde till att ett samhälle började växa fram. I början av 1200-talet byggdes Mariakyrkan, vilken är en av Skånes äldsta tegelkyrkor, och år 1244 nämns Ystad för första gången i skrift och det i de så kallade Lundaannalerna.

Sankta Maria Kyrka

År 1258, alternativt år 1267, grundades stadens första kloster av Franciskanerorden, vars munkar också gick under beteckningen ”Gråbrödrar”. Under 1300-talet blev staden i allt högre grad än del av handelsförbundet Hansan, vilket vid tiden dominerade handeln i länderna kring Östersjön. Periodvis tillhörde också Ystad det svenska riket på grund av stridigheter mellan Danmark och Sverige. År 1387 fick staden besök av dåvarande unionsdrottningen Margareta, som vid tiden styrde över i princip hela Norden.

En del medeltida byggnader finns än idag kvar i Ystad. En av de mer kända är det så kallade Pilgrändshuset, som byggdes år 1480 och som dessutom är Nordens äldsta korsvirkeshus. Numera är huset i privat ägo och klassat som byggnadsminne.

Under det följande seklet byggdes ett antal andra hus som också dessa finns kvar än idag, bland annat Latinhuset, Brahehuset, Birgittahuset, Änglahuset samt Kennerska gården.

Man kan säga att det medeltiden i Ystad tog slut år 1532 då franciskanermunkarna i stadens kloster handgripligen kastades ut i samband med reformationen. Dessutom revs klostrets norra och västra länga och återstoden av klostret omvandlades till sjuk- och fattighus.